کلیدواژه‌ها = کپورمعمولی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر جنیستئین محلول در آب به عنوان منبع طبیعی ترکیبات فنولی بر پارامترهای خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-8

حمیدرضا شهریاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ فاطمه پیکان‌حیرتی؛ پدرام ملک پوری


2. اثر تغذیه ای جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) بر شاخص های مقاومت موکوسی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) درمواجهه با نانو ذرات نقره

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 96-102

انیتا گل پور؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی جافر نوده؛ مهتاب خلجی