کلیدواژه‌ها = باسیلوس های پروبیوتیکی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک های باسیلی برکاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شوری های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-50

مهین رنجدوست؛ حجت اله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی