کلیدواژه‌ها = سوریمی
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت پساب کارخانجات تولید سوریمی

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 69-81

زهرا نحوی؛ سید ولی حسینی


3. تاثیر اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر کیفیت سوریمی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) تلقیح شده با باکتری اشرشیاکلی (Escherichia coli) طی نگهداری در یخچال

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 50-63

مهدیه واحدی سرریگانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محسن شهریاری مقدم؛ مصطفی یوسف الهی