کلیدواژه‌ها = فیتوپلانکتون
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ترکیب گونه‌ای جوامع فیتوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی منطقه دزفول

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 81-91

احسان اسلامی زاده؛ مهران جواهری بابلی؛ سیمین دهقان مدیسه


2. تاثیر ارزیابی اکولوژیکی جامعه فیتوپلانکتونی استخرهای پرورش میگوی گمیشان جنوب شرق دریای خزر

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

آرزو ناعمی؛ رحمان پاتیمار؛ محمد هرسیج؛ سعید یلقی