نویسنده = مجتبی بریری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگی های شیمیایی و فیزیکوشیمیایی نان تست غنی شده با کنسانتره پروتئین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 237-252

سحر غفاری؛ سید ولی حسینی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجتبی بریری