نویسنده = مهدی گنج خانلو
تعداد مقالات: 1
1. امکان کشت جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس با استفاده از آب دریای خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 189-194

محمد حسن مرتضوی؛ مهدی گنج خانلو؛ ابوالفضل زالی؛ محمدعلی نعمت الهی