نویسنده = علیرضا نظری بجگان
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات فصلی ترکیب اسیدهای چرب، ترکیبات شیمیایی و راندمان فیله ماهی هامور (Epinephelus coioides) در سواحل استان هرمزگان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 207-217

مهران یاسمی؛ بهروز محمدزاده؛ مهدی نیکو؛ علیرضا نظری بجگان؛ سهیل علی نژاد؛ سید سهیل قائم مقامی؛ محمدرضا تورجی