نویسنده = عباس علیزاده
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ترکیبات مایع تخمدانی، مایع منی و خون مولدین ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) و بررسی اثر مایع تخمدانی بر تحرک اسپرم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 152-164

عبدالعلی راهداری؛ احمد قرایی؛ رضا فدایی؛ مرتضی جهانتاب؛ عباس علیزاده