نویسنده = جاوید ایمان پور نمین
تعداد مقالات: 1
1. رابطه طول–وزن و برخی پارامترهای زیستی ماهی Alosa braschnikowi (Borodin 1904) در سواحل استان گیلان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 9-18

محمد مزارعی؛ مسعود ستاری؛ جاوید ایمان پور نمین