نویسنده = علی طاهری میرقائد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر مسمومیت مزمن با سم فلونیکامید بر غلظت یون های خون و آسیب های آبشش و کلیه در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-7

علی طاهری میرقائد؛ ملیکا قلیچ پور؛ سیدمرتضی حسینی؛ آملیا پرز خیمنز


2. ارزیابی خصوصیات پروبیوتیکی سویه‌های لاکتوباسیلوس و انتروکوکوس جدا شده از کفیر و تاثیر آن بر برخی شاخصه‌های هماتولوژی و رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 174-188

محسن علی؛ سیاوش سلطانیان؛ علی طاهری میرقائد؛ مصطفی اخلاقی؛ سید حسین حسینی فر؛ عاطفه اسماعیل نژاد


3. مطالعۀ بیوتایپینگ و الگوی پروتئین های کل و غشای خارجی ایزوله های یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) جداسازی شده از برخی مزارع قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) کشور

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-26

علی طاهری میرقائد؛ سینا میرمظلومی؛ مهدی سلطانی؛ پولین شهره؛ اشکان زرگر؛ الهه سلطانی