نویسنده = علی رضا عالیشاهی
تعداد مقالات: 2
1. اثر افزودنی کیتوزان و روش های پخت بر میزان شکل‏ گیری ترکیبات هتروسایکلیک آروماتیک آمین در فیله فیل‌ماهی (Huso huso)

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 132-140

سیده مریم دانشور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید مهدی اجاق؛ حجت میرصادقی


2. ارزیابی اکسیداسیون چربی سفالوتراکس و هپاتوپانکراس میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) تازه طی نگهداری در یخ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 33-42

محمدعلی خانلر؛ سید مهدیl اجاق؛ بهاره شعبانپور؛ علی رضا عالیشاهی؛ سید ولی حسینی