نویسنده = مهران مسلمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بازاریابی محصولات شیلاتی با اولویت بندی عوامل موثر بر مصرف کنندگان ماهی: مطالعه موردی شهرستان بابلسر

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 89-95

مهران مسلمی؛ محمدعلی رحیمی؛ روزبه عابدی؛ سید ولی حسینی