نویسنده = حمیده نجار هادوی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات پمپ ماهی بر فاکتورهای خونی و ایمنی بچه ماهیان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 82-88

حمیده نجار هادوی؛ حسین عمادی؛ محمد کاظمیان