نویسنده = حسنا قلی پور کنعانی
تعداد مقالات: 3
1. اثرات سطوح مختلف عصاره یوکا (Yucca schidigera) بر عملکرد رشد، ایمنی غیر اختصاصی و کیفیت آب محیط پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در سیستم بازگردشی آب

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 68-80

سید حامد معصومی؛ حسین آدینه؛ محمد هرسیج؛ حجت الله جعفریان؛ حسنا قلی پور کنعانی


2. تأثیر پریبیوتیک سلماناکس و پنج گونه از پروبیوتیک های باسیلی برکاهش استرس حمل و نقل کپور معمولی (Cyprinus carpio) در شوری های مختلف

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 39-50

مهین رنجدوست؛ حجت اله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


3. تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 42-52

سوزان نصیری پور؛ حجت الله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی