نویسنده = حجت الله جعفریان
تعداد مقالات: 10
1. ارزیابی تأثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب و عملکرد رشد انگشت قدهای کپور معمولی (Cyprinus carpio) در سیستم بیوفلاک با افزودن سین‌بیوتیک

دوره 9، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 142-154

ملیحه براتی قلعه شیری؛ حجت الله جعفریان؛ ضیا کردجزی؛ حسین آدینه؛ محمد فرهنگی


2. ویژگی های تولیدمثلی میگوی غیربومی رودﺧﺎﻧﻪ ای ﺷﺮق (Macrobranchium nipponense De Haan, 1849) درتالاب های آلماگل، آلاگل وآجی گل استان گلستان -شمال ایران

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 45-57

غلامعلی بندانی؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ محمدرضا شکری؛ هادی رئیسی؛ ضیاء کردجزی


4. مطالعه برخی شاخص‌های سرمی و خون شناختی فیل‌ماهیان (Huso huso, Linnaeus, 1758) پرواری در شرایط پرورش در استخرهای آب شیرین در فصول مختلف

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 21-30

غلامرضا خزین؛ حجت الله جعفریان؛ محمد فرهنگی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد


5. ویژگی های تولیدمثلی ماهی آمورچه Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846) در آب بندان های پرورش ماهیان گرمابی استان گلستان

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 110-122

عبدالقادر قوجق نژاد؛ رحمان پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ ضیاء کردجزی؛ محمد فرهنگی


7. ارزیابی شاخص های بوم شناختی و زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه ساری سو (قرناوه)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 75-88

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده


9. تأثیر پروبیوتیک تجاری مولتی بهسیل بر عملکرد رشد، کارایی تغذیه و کیفیت لاشه ماهیان جوان قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 42-52

سوزان نصیری پور؛ حجت الله جعفریان؛ محمد هرسیج؛ حسنا قلی پور کنعانی


10. مطالعه شاخص های بیوشیمیایی خون فیل ماهیان جوان پرورشی با بیوماس های مختلف ذخیره سازی

دوره 4، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 48-61

سمیرا جعفریان؛ حجت الله جعفریان؛ نورمحمد مختومی