نویسنده = قباد آذری تاکامی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی اثرات همیاری در تولید اورگانیک ماهیان گرمابی

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 74-81

قباد آذری تاکامی؛ امیر ابراهیم مقصودی فر