نویسنده = سعید شهبازی ناصرآباد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف پروبیوتیک پریمالاک بر وضعیت تولید مثلی مولدین، بقای لارو، عملکرد رشد بچه ماهیان سورم طلایی (Heros severus)

دوره 4، شماره 1، پاییز و زمستان 1395، صفحه 12-23

حامد غفاری فارسانی؛ سید حسین حسینی فر؛ پگاه قشلاقی؛ سعید شهبازی ناصرآباد